YURT DIŞI BORÇLANMA

Yurt Dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılarak ülkemiz Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre malullük,yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye ‘de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 3201 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

Yurtdışı borçlanma için başvuran kişinin;

Türk Vatandaşı Olması

Belirli Nitelikte Yurtdışı sürelerinin bulunması,

Hizmet veya ikametgah sürelerini belgelendirmesi,

Yazılı istekte bulunması gerekir.

Türk vatandaşı olmadığınız sürelerde geçen yurtdışı süreleri borçlanılamaz . Yine borçlanma tarihinde Türk Vatandaşı olunması zorunludur. Kamu oyunda Pembe ya da mavi kart sahibi olarak bilinen sonradan Türk vatandaşlığından çıkan kişilerde Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanabilirler.

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6.madde ile Bulgaristan ‘dan 1.1.1989-8.5.2008 tarihleri arasında zorunlu göçe tabii tutularak ülkemize gelen soydaşlarımıza bu ülkede geçen çalışma sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaksızın borçlanma hakkı tanındığından bu vatandaşlarımızın borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmaları yeterlidir.

Yurt dışı Borçlanma da;

Sigortalılık süresi ,borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç ,çalışılmış ya da çalışmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılır.

İşsizlik Süresi,ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede çalışılmadan geçen süreyi ifade eder.

Ev kadını olarak geçen süre,kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın yurtdışı çalışma süreleri dışındaki süreleri ifade eder.